Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 30.8.2016

Rekisterinpitäjä  
Televisioakatemia ry
Fabianinkatu 4 B 14, 00130 Helsinki  
Muut yhteystiedot
010 2196880, info@televisioakatemia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
Matilda Kalving  
Fabianinkatu 14 B 14, 00130 Helsinki  
010 2196880  

Rekisterin nimi  
Televisiokatemia ry:n järjestämän Kultainen Venla -kilpailun yleisöäänestyksen osallistujat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilöt ovat osallistuneet Kultainen Venla -yleisöäänestykseen. Kilpailun voittaa eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Henkilötietoja käsitellään äänten oikeellisuuden toteamiseksi ja äänestyspalkintojen arpomiseksi äänestäneiden kesken.  

Rekisterin tietosisältö  
Henkilörekisteri sisältää henkilöiden etu-ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja tiedon, ketä tai mitä ehdokasta henkilö on äänestänyt.  

Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilöt antavat itse tietonsa osallistuessaan äänestykseen.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto "Rekisteri" säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.  

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, kuten salasanasuojauksella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain niille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus kuuluu.